Offerte aanvraag

Bedrijfsnaam 
Contactpersoon 
Adres 
Postcode 
Telefoon 
Mobiel 
E-mail 

Aanvraag voor vrijblijvende offerte, betreft: 
taxatie inventaris (incl. huurderbelang)
huidig verzekerd bedrag:
 
taxatie opstallen
huidig verzekerd bedrag:
 
hertaxatie inventaris
gelieve taxatierapport en een kopie van de bijbehorende factuur separaat toe te zenden
 

S.v.p. contact opnemen i.v.m. 
taxatie voor verzekeringsdoeleinden 
taxatie voor economische doeleinden 
expertise aanvraag 
advies aanvraag 

 Toelichting:  
 

   

Op onze overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17243497. Deze Algemene Voorwaarden liggen bij SAFE Taxatie, Expertise en Advies b.v. ter inzage, tevens kunt u deze hier downloaden en worden u op verzoek kosteloos toegezonden.